Contacte


Poden contactar directament amb nosaltres en el nostre email: info@autocaresalejandro.com els nostre telf. 935938697, fax 935705447 o facebook https://www.facebook.com/autocaresalejandro

O si ho prefereix, poden omplir el formulari a continuació.

ATENCIÓ, en el cas que no hagin rebut resposta al seu formulari en el termini d'un parell de dies, els preguem que es posin en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre email o els nostres telèfons, ja que en ocasions hem tingut problemes en la recepció dels formularis.

ContacteAVÍS DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens subministri a través de la pàgina web www.autocaresalejandro.com, seran tractats de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitcher informàtic. Les seves dades personals seran utilitzades únicament per a la gestió, administració i manteniment dels serveis contractats.

 

Autocars Alejandro no ven, cedeix, lloga ni transmet de cap mode informació o dades de caràcter personal dels seus clients a tercers.

 

Aixímateix, els informem que poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb arreglament al previst en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, enviant un correu electrònic a info@autocaresalejandro.com.

Comments